65-oji Jungtinių Tautų Moterų (Konferencija) padėties komisijos sesija (UNCSW65)

65-oji Jungtinių Tautų Moterų (Konferencija) padėties komisijos sesija (UNCSW65)

2021 m. Kovo 15–26 d

Dėl COVID-19 padėties ir atsižvelgiant į naujausias Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) gaires, CSW65 vyko hibridiniu būdu ir daugiausia virtualiais susitikimais. Šių metų JT Moterų konferencijos pagrindinė  tema  buvo : „Visavertis ir efektyvus moterų dalyvavimas viešajame gyvenime ir sprendimų priėmime, taip pat smurto panaikinimas siekiant lyčių lygybės ir visų moterų ir mergaičių įgalinimo“ ir  tema: „Moterų įgalinimas ir ryšys su tvariu vystymusi“.

Sesijos atidaryme Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio  Guterres pabrėžė, kad moterys sudaro 70 proc. viso pasaulio sveikatos priežiūros darbo jėgos ir užima didžiąją dalį darbo vietų ekonomikos sektoriuose, kuriuos labiausiai paveikė pandemija. Pasak jo, palyginti su vyrais, moterims prarasti darbą tikimybė yra ketvirtadaliu didesnė, o pajamų sumažėjimas galimas net iki 50 proc

Man teko galimybė JT Moterų konferencijoje dalyvauti Viešo sektoriaus pasaulinės profesinių sąjungų federacijos  (PSI)  sudėtyje kartu su 42 kitomis PSI moterimis iš Europos, Amerikos, Azijos, Australijos, Afrikos.

PSI  jungia daugiau  kaip 700 profesinių sąjungų, atstovaujančių 30 milijonų darbuotojų 154 šalyse, sąjunga.  PSI  gina profesinių sąjungų ir darbuotojų teises ir kovoja dėl  galimybės visiems gauti kokybiškas viešąsias paslaugas.

JT Moterų konferencijoje viso pasaulio profesinės sąjungos,  atstovaujančios daugiau nei 80 milijonų moterų, ragina JT valstybes nares skubiai teikti pirmenybę:

• įgyvendinti naują lyčių lygybės socialinę sutartį,

• pripažinti žmogaus teisę rūpintis ir kurti rūpestingą ekonomiką,

• užtikrinti darbo pasaulį be smurto ir priekabiavimo; ir

• užtikrinti lygybę ir teisingumą priimant sprendimus ir dalyvaujant valdyme.

UN WOMEN vykdančioji direktorė Ph. Mlambo-Ngcuka akcentavo, kad nepakankamas moterų atstovavimas yra pagrindinė priežastis, kodėl lyčių lygybės klausimai sprendžiami nepakankamai greitai. UN WOMEN vykdančioji direktorė paminėjo Lietuvą kaip vieną iš teigiamų pavyzdžių dėl moterų įtraukimo politikoje, – praeitoje kadencijoje tarp Vyriausybės narių moterys sudarė tik 8 proc., o šiuo metu – net 43 procentus. 

Konferencija priėmė 65-oji Jungtinių Tautų Moterų   padėties komisijos suderintas išvadas:

Moterų visavertis ir veiksmingas dalyvavimas viešajame gyvenime ir sprendimų priėmimas,

taip pat smurto panaikinimas, siekiant lyčių lygybės ir lygių teisių  moterims ir merginoms

Konferencijos metu PSI delegatės smerkia Turkijos prezidento T. Erdogano pasirašytą dekretą pasitraukti iš Stambulo konvencijos ir mano, kad atėjo laikas progresuoti, o ne regresuoti.

Plačiau anglų kalba galite rasti čia.

Irena Petraitiene

2021-04-06

Komentarai išjungti.