Pirmas žingsnis žengtas: derėsis dėl didesnių atlyginimų socialinių paslaugų srities darbuotojams

Pirmas žingsnis žengtas: derėsis dėl didesnių atlyginimų socialinių paslaugų srities darbuotojams

Profesinėms sąjungoms priklausantys socialiniai darbuotojai ir individualios priežiūros personalas jau porą metų išsidera didesnius atlyginimus ir geresnes darbo sąlygas. 2020-ieji – ne išimtis, tad pirmieji žingsniai derybų link jau žengti: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija gavo profesinių sąjungų prisistatymą. Toliau seka derybos, o galutinis to rezultatas – Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties atnaujinimas. Juo ir numatomi atlyginimų bei darbo sąlygų pokyčiai.

Profsąjungos pateikė esminius klausimus

Socialinių paslaugų srities šakos kolektyvinė sutartis pirmą kartą buvo pasirašyta 2018 metais – tuomet sutarta nuolat tobulinti darbo užmokesčio sistemą bei gerinti darbo sąlygas, todėl kolektyvinės sutarties atnaujinimas pasirašomas kasmet. Individualios priežiūros personalas (socialinių darbuotojų padėjėjai, lankomosios priežiūros darbuotojai, asmeniniai asistentai) ir socialiniai darbuotojai dirba valstybės, savivaldybių biudžetų išlaikomose įmonėse, įstaigose ar organizacijose, todėl darbdaviams derybose atstovauja Vyriausybės įgaliota Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.


Šiuo metu ministerija yra gavusi socialinės apsaugos sektoriuje veikiančių profesinių sąjungų prisistatymą. Prisistatydamos profesinės sąjungos pateikia esminius klausimus, dėl kurių siūlo derėtis, delegavo savo atstovus į derybas.  Pirmasis derybų posėdis organizuojamas kovo 12 dieną.

Pernai atlyginimai dėl sutarties paaugo 1,9 tūkst. darbuotojų

Šiemet deryboms dėl Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties atnaujinimo prisistatė Lietuvos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos socialinių įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos socialinių darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos visuomeninių paslaugų profsąjungų federacija, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga. 

Šios profesinės sąjungos derybose dalyvavo ir pernai, sutartimi tuomet buvo nustatyti didesni minimalieji koeficientai apie 1,9 tūkst. socialinių paslaugų srities darbuotojų, kurie priklauso profesinėms sąjungoms.

Šiais metais vėl bus deramasi dėl didesnių minimaliųjų koeficientų ir kitų socialinių garantijų 2021 metams, kurios priklausys į profesines sąjungas susibūrusiems socialinių paslaugų srities darbuotojams. Kolektyvinių derybų skatinimas – vienas iš septynioliktosios Vyriausybės programoje numatytų tikslų.

Ministerijos turimais duomenimis, Lietuvoje dirba apie 12 tūkst. socialinių paslaugų srities darbuotojų: iš jų – maždaug 4 tūkst. yra socialiniai darbuotojai, kiti dirba socialinių darbuotojų padėjėjais, lankomosios priežiūros darbuotojais ir asmeniniais asistentais.

Vidutinis socialinių paslaugų srities darbuotojo atlyginimas Lietuvoje siekia 785 eurų „į rankas“.

Nuo 2019 m. įsigaliojo Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nuostata, kad ne mažiau kaip 20 proc. nepanaudotų piniginės socialinės paramos lėšų turi būti skiriama socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčiui didinti ir darbo sąlygoms gerinti bei savivaldybių administracijų socialinių išmokų specialistų darbo užmokesčiui didinti.

Komentarai išjungti.