Skaitmeninės atskirties mažinimas viešųjų paslaugų administravime

Skaitmeninės atskirties mažinimas viešųjų paslaugų administravime

2023 m. birželio 16 d. Kaljaryje (Italija), įvyko įžanginė ES finansuojamo projekto konferencija „Local, Social, Digital“ (Vietinis, Socialinis, Skaitmeninis) kurioje susirinko socialiniai partneriai iš vietinių ir regionų valdžios sektoriaus. Šią iniciatyvą kuruoja Europos savivaldybių ir regionų taryba (CEMR) kartu su Europos viešųjų paslaugų sąjungų federacija (EPSU) . Projektu siekiama stiprinti nacionalinių socialinių partnerių gebėjimus, palengvinant keitimąsi informacija ir žiniomis, įskaitant gerosios praktikos šalių pavyzdžius bei techninę patirtį ir politikos planavimą, atsižvelgiant į ES viešojo sektoriaus skaitmeninę transformaciją.

Vietos viešųjų paslaugų ir administravimo skaitmeninimas labai paveiks darbo sąlygas ir viešųjų paslaugų teikimą vietos ir regionų valdžios institucijose, todėl šiems sektoriams atstovaujantys socialiniai partneriai turėtų atlikti itin svarbų vaidmenį spartinant įsisavinant skaitmeninimo gebėjimus, užtikrinant sklandų perėjimą, kuris pagerintų darbo sąlygas.

Konferencijoje dalyvavo atstovai iš Europos Komisijos Socialinių reikalų generalinio direktorato , Eurofund, SGI Europe, Europos profesinių sąjungų konfederacijos ir socialiniai partneriai iš švietimo sektoriaus.

Konferenciją atidarė CEMR generalinis sekretorius Fabrizio Rossi, kuris pristatė ES viešojo sektoriaus skaitmeninės transformacijos viziją. Jis pabrėžė, kad vietos ir regionų valdžios institucijos kuo skubiau turėtų perimti lyderystę ir vadovauti skaitmeninės transformacijos iniciatyvoms, nes jos tarnauja visoms bendruomenėms, nepaisant teritorijos.

Konferencijos metu socialiniai partneriai iš Italijos, Danijos, Norvegijos ir Estijos turėjo galimybę pristatyti savo geriausią kolektyvinių derybų praktiką, susijusią su skaitmeninimu. Nemaža konferencijos dalis buvo skirta Italijai, kurioje neseniai buvo pasirašyta kolektyvinė sutartis dėl skaitmeninimo.

Italijos atstovai Tatiana Cazzaniga (FP-CGIL) ir Jacopo Massaro (Nacionalinė Italijos miestų asociacija) iš vietinės ir regioninės valdžios sektoriaus, pristatė pagrindinius susitarimo bruožus ir pabrėžė aktyvesnės šalių dalyvavimo Europos socialinio dialogo komitete būtinybės dėl vietinės ir regionų valdžios institucijų svarbos.

Numatoma, kad vykdant minėtą projektą, CEMR ir EPSU filialai per ateinančius dvejus metus ir toliau bendradarbiaus, siekiant parengti sektorines gaires, kurios pasitarnautų sėkmingam perėjimui prie skaitmeninio vietinės ir regionų viešojo administravimo.

Konferencijos dalyvių pristatymai (anglų kalba.):

– European perspectives on the role of social dialogue in the digital transition

– The European Social Partners Framework Agreement on Digitalisation and its implementation by national social partners

– Challenges and best practices from the Education sector

– State of Play of social dialogue agreements and practices on digitalisation in local governments

– Insight from Estonian social partners on digitalisation in local governments

– Best practices from Norwegian social partners

– The Danish approach to digitalisation through social dialogue

Komentarai išjungti.